dimarts, 23 de març de 2010

Oferta laboral - Informador de Joventut a Abrera

Ens arriba des d'Abrera aquesta oferta de feina:

1 INFORMADOR/A DE JOVENTUT

TITULACIÓ MÍNIMA REQUERIDA:
Estar en possessió del títol de Batxillerat o FP de segon grau

REQUISIT IMPRESCINDIBLE:
Acreditar estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català (C) de la Secretaria de Política Lingüística o qualsevol dels reconeguts oficialment, com a equivalents (caldrà adjuntar certificat amb instància).

HORARI:
Tarda

TERMINI DE PRESENTACIÓ:
23.04.2010 a les 14.30 hores

Per veure la descripció complerta de l'oferta de treball, fes clic al seu arxiu pdf

Seja o primeiro a comentar